tr-TRen-US

HABERLER

11 Eylül 2013 Çarşamba

E-Tuğra Kök Sertifika Hiyerarşisi (30/01/2013)

E-Tuğra Kök Sertifika Hiyerarşisi (30/01/2013)

30 Ocak 2013 tarihli ve 28544 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” gereğince ve kanunen izin verilen süresi dolmakta olan mevcut kök sertifikamızın yerine kullanılmak üzere, 5 Mart 2013 tarihinde ilgili tebliğde belirtilen daha üst güvenlik parametrelerine sahip yeni kök sertifikamız üretilmiş olup, en yüksek trajlı 3 ulusal gazetede ilan edilmiştir.  

Söz konusu tebliğ gereğince en geç 30 Temmuz 2013 tarihine kadar sertifikaların daha üst güvenlik parametreleri ile ve yeni kök sertifikalar aracılığı ile üretilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda E-Tuğra olarak tüm alt yapı çalışmalarımız tamamlamış olup, 02 Temmuz 2013 tarihinden itibaren, tüm sertifikalarımız 2048 bit anahtar uzunluğunda ve SHA256 özetleme algoritmasına sahip olarak, yeni kök sertifikamız üzerinden üretilmeye başlanmıştır.

Duyurular